Přesunutí tlačítek v Ubuntu

gconftool-2 --set /apps/metacity/general/button_layout --type string menu:minimize,maximize,close

funguje to systémem „tlačítka_vle­vo:tlačítka_vpra­vo“ – v tomhle případě je vlevo nabídka okna, vpravo klasická tlačítka v pořadí „minimalizovat,ma­ximalizovat,zav­řít“.

Komentáře nejsou povoleny.

Hosting
Přidejte si nás

Náhodné obrázky
image027 image028 465_1600x1200 image025